Schema- och bemanningssystem

TooEasy är ett modernt system för att skapa, och löpande administrera personalscheman för anställda. Baserat på statistik lägger systemet helt automatiskt ut kompletta årsscheman för alla anställda, utifrån när det behövs personal ur ett försäljningsperspektiv, detta sker helt automatiskt.

Allt för att nå så hög omsättning per arbetad timme som möjligt.

Alla tider följer personalens kontrakt och avtalstillhörighet. Kontroller sker på varje schemaändring, att de hålls inom de ramar och regler som finns. Butikschefen behöver inte vara någon avtalsexpert längre!

Samtliga schemaändringar läggs in i systemet vilket gör att alla tider förs direkt över till lön med rätt koder och benämningar, inget mer stansande på löneavdelningen.

Smart hantering av alla timanställda och "allmän visstid" vad gäller kontrakt och planering. Inga lappar vid sidan om eller separat timredovisning behövs längre. 

Daglig export av använda timmar till centrala system och import av kassaförsäljning till TooEasy innebär daglig kontroll på den näst största kostnadsposten samt ständigt uppdaterade nyckeltal i butiken.

Logistik

Ett logistikföretag är en del av en kedja av aktiviteter. Här har vi skapat lösningar för generering av körorder, rutthantering och fakturering. Chauffören är utrustad med en PDA (handdator) dit körorder skickas. Lastning och lossning registreras via PDA och faktura skapas med automatik. Utöver traditionell webbteknik bygger dessa löningar på SMS, mail och programvara för handdatorer.

Service

För företag som jobbar med service har vi byggt lösningar som hanterar felanmälan, arbetsbokningar, arbetsorder, tid- och materialrapportering m.m. Utöver traditionell webbteknik bygger dessa lösningar på SMS, mail och programvara för handdatorer.

 

Föreg. Nästa
Nilson Group

Nilson Group

Nilson Group är vår första kund på vår egna produkt TooEasy.

El-Kretsen

El-Kretsen

El-kretsen använder vårat affärssystem ATAIO.

Iduna

Iduna

Idunakoncernen använder TooEasy för schemaläggning och tidsrapportering.

Vi har kvalitetssäkrat vår affärsidé