miljobild 1 

TooEasy är vår tjänst för att hantera det som idag kallas för Work Force Management (WFM), det går förenklat ut på att schemalägga sin personal utefter ett befintligt behov. Det kan vara försäljning, kundströmmar, plock eller någonting annat som genererar behov av att ha personal på plats vid ett givet tillfälle. Schemat planeras dessutom utefter anställdas kontrakt och befintliga avtal och regler. Alla ändringar och avvikelser mot planerade scheman följs upp och genererar en lönefil.

Allt för att hjälpa våra användare att ständigt förbättra sina nyckeltal, vara trygga och säkra i att alla avtal, kontrakt och regler hålls, samt att underlätta den dagliga hanteringen för alla anställda.

Vi är medvetna om att personalansvarig eller schemaansvarig inte alltid anser att avtalsparametrar och anställningsregler ligger högst på intresselistan. Nu behöver inte våra användare vara avtalsexperter längre!

Samtliga schemaändringar läggs in i systemet vilket gör att alla tider förs direkt över till lön med rätt koder och benämningar, inget mer stansande på löneavdelningen.

Smart hantering av alla timanställda och "allmän visstid" vad gäller kontrakt och planering. Inga lappar vid sidan om eller separat timredovisning behövs längre. 

Daglig export av använda timmar till centrala system och import av kassaförsäljning till TooEasy innebär daglig kontroll på den näst största kostnadsposten samt ständigt uppdaterade nyckeltal i butiken.

Tjänsten baseras på traditionell webbapplikation, anställda hos våra kunder använder sig av mobilapp för information och kommunikation mot tjänsten. TooEasy använder pushnotiser, sms eller mail för bevakningar och meddelanden till sina användare, eller mellan användare.

Läs mer här; www.tooeasy.se

Ett logistikföretag är en del av en kedja av aktiviteter. Här har vi skapat lösningar för generering av körorder, rutthantering och fakturering. Chauffören är utrustad med en PDA (handdator) dit körorder skickas. Lastning och lossning registreras via PDA och faktura skapas med automatik. Utöver traditionell webbteknik bygger dessa löningar på SMS, mail och programvara för handdatorer.

Asivo Solutions AB

Vi har kvalitetssäkrat vår affärsidé