Detta är ett axplock av de kunder vi arbetar med.

 

Systembolaget

Systembolaget finns i Sveriges samtliga kommuner, totalt 426 butiker. Systembolagets butiksnät är utformat utifrån ett service- och tillgänglighetsperspektiv snarare än ett lönsamhetstänkande. Butikerna är utvecklade för att hantera ett av världens bredaste dryckessortiment och de krav det ställer på guidning, arbetssätt och kommunikation. Systembolaget har med start under första halvåret börjat använda TooEasy som internt schema- och personalplaneringssystem för samtliga sina butiker.

Life Europé

Life är Nordens ledande handelsplats för produkter och tjänster inom hälsa. Life är den marknadsledande hälsokedjan i Norden med totalt 440 butiker fördelat på Sverige, Norge och Finland. Lifekoncernen har 3 980 anställda och omsatte ca 740 miljoner SEK 2012. I ett första steg har Life valt att införa TooEasy på sina Svenska butiker med start i början av 2014. Syftet är att få en bättre och mer effektiv schemaläggning och planering av sina medarbetare.

Hööks Hästsport

Hööks är idag störst på hästsport i Norden. Hööks har en kraftig tillväxt och i slutet av 2013 har man 42 butiker i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Omsättningen ligger på ca 350 miljoner och antalet anställda är ca 300 st. Hööks har en lång historia som började redan 1931 med ett litet sadelmakeri i småländska Eksjö. Hööks har implementerat TooEasy i alla sina butiker i samtliga länder. Syftet är att få en effektiv och lönsam hantering av sin personalplanering med hela flödet från planerat årsschema till färdig lön.

El-Kretsen

Erbjuder världens effektivaste insamlingssystem av elprodukter. Med affärssystemet ATAIO i botten har vi byggt en lösning som stödjer hela det logistiska flödet, det monetära flödet samt det informativa flödet för deras hantering av detta kretslopp.

Nilson Group

Med affärsområdena DinSko, Nilson Shoes, Skopunkten, Jerns och Radical Sports är Nilson Gruop skobranschens ledande detaljistföretag i Sverige. Skobutikerna finns förutom i Sverige även i Norge, Danmark och Finland. Nilson Group är vår första kund på vår egna produkt TooEasy och används i samtliga butiker.

Iduna

Idunakoncernen, med butikskedjorna Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrekts Guld är marknadsledande i Sverige inom guldsmedsvaror och smycken. Använder TooEasy för schemaläggning och tidrapportering av sina dryga 1000 anställda.

Synsam

Synsam har sedan 1968 arbetat för att hjälpa alla i vårt land till ett bättre seende och utseende. Idag består Synsam av drygt 160 butiker i Sverige. De äldsta butikerna har över hundra års erfarenhet och kunskap i ryggen.

Synsam har använt TooEasy som en del av sin dagliga verksamhet sedan 2010 och är en av våra första kunder som vi är mycket stolta att få ha. Synsam använder TooEasy som verktyg vid planering och framtagande av sina årsscheman för samtliga butiksanställda, daglig uppföljning och avvikelsehantering gör att allas tider automatiskt kan överföras till lönesystemet för löneutbetalning. Budgeterade timmar och kostnader följs kontinuerligt upp.

Asivo Solutions AB

Vi har kvalitetssäkrat vår affärsidé