Asivo Solutions AB

Asivo bildades 2003 och var då ett renodlat konsultbolag som främst jobbade med implementation och kundunik utveckling baserat på två olika affärssystem, Jeeves och ATAIO. Under åren kom mer och mer förfrågningar från kunder på utveckling av lösningar som låg utanför traditionella systemlösningar. Ett av de mest omfattande och spännande utvecklingsprojekten ledde till att vi 2010 hade första versionen klar av ett schema- och bemanningssystem för Svensk detaljhandel som idag används av några av branschens ledande kedjor. Det fick namnet TooEasy pga att en ledstjärna som vi har haft med oss ända sedan första kodraden är enkelhet för våra användare

Affärsidé

Asivo utvecklar webbaserade IT-produkter samt kringtjänster åt nytänkande företag och organisationer för att kunna erbjuda en tjänst för schema- och personalhantering. Asivo utför även ren kundunik utveckling för kunder med speciellt krävande behov. Kundrelationen baseras på ett långsiktigt och nära förhållande till kunden.

Verksamhetsmodell

Ett av våra nyckelord är relation. Både vad gäller kunder och medarbetare. Vi gläds åt att ha ett fortsatt kreativt och nära samarbete med några av våra första kunder såsom El-kretsen, Nilson Group och Synsam. Samtidigt som vi med glädje bygger nya relationer med nyare kunder främst inom detaljhandeln. Relationen med våra medarbetare bygger också på långsiktighet, dels genom medägarskap, men kanske främst genom att vi ständigt ställs inför nya och intressanta arbetsuppgifter och utmaningar.

Asivo är ett Göteborgsbaserat företag som har sitt kontor i de centrala delarna av staden. Då alla lösningar idag är webbaserade, oavsett om de baseras på befintliga affärssystem eller är helt egenutvecklade, innebär det att dessa driftas (s.k. molntjänst) av tredjepartsleverantör. Varken vi eller våra kunder har några lokala installationer. All data ligger utanför Asivos kontor och driftas av underleverantör som enda uppgift ska se till så vi och våra kunder har högsta möjliga trygghet och tillgänglighet till applikationerna.

Vår utgångspunkt är att våra lösningar skall leda till besparingar i kronor och ören för våra kunder, vara enkla och användarvänliga för hög utnyttjandegrad. Därför jobbar vi projektbaserat enligt väl beprövad metodik och med öppna böcker gentemot våra kunder.

Vi vet att nöjda kunder är våra bästa säljare!

Företagsstruktur

Asivo Solutions AB har idag 2 st helägda dotterbolag.

TooEasy AB. Driver och underhåller försäljning, marknadsföring och kunder till tjänsten TooEasy. Se mer på www.tooeasy.se

Asivo Fastighets AB. Äger, förvärvar och förvaltar fastigheter.

Asivo Solutions AB

Vi har kvalitetssäkrat vår affärsidé