miljobild 1 

Ett logistikföretag är en del av en kedja av aktiviteter. Här har vi skapat lösningar för generering av körorder, rutthantering och fakturering. Chauffören är utrustad med en PDA (handdator) dit körorder skickas. Lastning och lossning registreras via PDA och faktura skapas med automatik. Utöver traditionell webbteknik bygger dessa löningar på SMS, mail och programvara för handdatorer.

Asivo Solutions AB

Vi har kvalitetssäkrat vår affärsidé