dandellion logo

"För maskrosbarnen i Sydafrika" är ett privat initiativ som syftar till att ge de mest utsatta barnen det stöd de behöver för att kunna prestera i skolan och skapa sig en framtid.

Gemensamt för barnen är att de saknar föräldrar. Förutom mat går ditt bidrag också till stöd från en vuxen person. I Sverige jobbar alla ideellt, och i Sydafrika samarbetar vi med Star for Life-organisationen. Om du letar efter ett projekt där du verkligen kan göra skillnad, där du får direktkontakt med ditt fadderbarn, och där alla pengar går direkt till de utsatta barnen är detta något för dig. All information du behöver finns på www.dandelionchild.nu.

Asivo Solutions AB

Vi har kvalitetssäkrat vår affärsidé