En ny version av systemet har släppts och i den finns det både uppdateringar och nya funktioner.

 

Elektronisk signering - För att förenkla för användarna och även spara på skog och transporter finns nu elektronisk signering av anställningskontrakt.

Dashboard - För att ha bättre koll på vad som ska utföras eller vilka aktiviteter som skulle vara bra att ha gjort finns det nu en uppdaterad dashboard som hjälper till att hålla ordning på aktiviteter och händelser.
Man hittar även fina nyckeltal och trender här.

Asivo Solutions AB

Vi har kvalitetssäkrat vår affärsidé