Asivo var självklart med på butiksleverantörsmässan, Shop Nordic, i Kista.

Årets mässa ägde rum mellan 13-14 april och utöver Asivo fanns ytterligare ca. 170
leverantörer. Nya kontakter skapades och gamla underhölls. Full fart och trevligt som vanligt.

 

Asivo Solutions AB

Vi har kvalitetssäkrat vår affärsidé