Mail och SMS har använts sedan tidigare i TooEasy för att skicka information till olika användare eller anställda. Nu har vi tagit detta ett steg längre och låter framförallt SMS bli en aktiv del i den automatiska planeringen och beläggningen av schemapass. TooEasy hjälper Butikschefen att under angiven period leta upp obelagda schemapass, föreslå vem eller vilka anställda som utifrån regler och avtal kan ta dessa pass samt ställa frågan till dessa anställda via SMS om de vill jobba.

Asivo Solutions AB

Vi har kvalitetssäkrat vår affärsidé